NURD – ZERO TOLERANCJI - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

NURD – ZERO TOLERANCJI

Data publikacji 29.11.2018

Na wielkopolskich drogach Policja cały czas odnotowuje wysoką ilość zdarzeń drogowych. Najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo na drogach kategorią uczestników ruchu są piesi i rowerzyści. Wczoraj, 28 listopada w całej Wielkopolsce ruszyły działania „NURD- ZERO TOLERANCJI” których zadaniem jest eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Wczoraj, 28 listopada policjanci ostrowskiej drogówki przeprowadzili działania skierowane na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Okres zimowy to szybko zapadający zmrok i zmienne warunki pogodowe. Ujemne temperatury, opady deszczu i śniegu w znaczący sposób pogarszają przyczepność i wydłużają drogę hamowania pojazdów.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę. W starciu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Dlatego bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę „starą” prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu po poboczu lub po jezdni. Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście.

Podczas działań policjanci zwracali uwagę na wzajemne relacje pomiędzy pieszymi, rowerzystami i kierującymi pojazdami. Wzajemny szacunek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa!

Tylko w ciągu tego dnia, ostrowscy policjanci ujawnili blisko 60 wykroczeń drogowych.

Niestosowanie się do znaków drogowych, przechodzenie w miejscach niedozwolonych to najczęstsze wykroczenia, jakie popełniają piesi. Policjanci zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdu. Mundurowi nie odnotowali przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Pięcioro kierowców pojazdów otrzymało mandat za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych.

W 2017 roku na terenie wielkopolski doszło do 500 wypadków i 380 kolizji z udziałem pieszych z winy kierujących. 506 osób odniosło rany, a 35 zginęło. Natomiast z winy pieszych doszło w ubiegłym roku do 208 wypadków i 181 kolizji. 172 osoby zostały ranne, a 39 osób zginęło. Wśród kierowców główną przyczyną zdarzeń drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (339 wypadków i 217 kolizji, 340 osób rannych, 21 osób zabitych). Natomiast dominującym przewinieniem wśród pieszych jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (96 wypadków i 104 kolizje, 76 osób rannych, 21 osób zabitych).

Policyjne apele o rozwagę i przestrzeganie przepisów, pozostają cały czas aktualne.

MŁ/MŚ