Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów

Data publikacji 07.11.2018

Wczoraj, 6 listopada w Społecznej Akademii Nauk przy ulicy Wrocławskiej odbyła się debata społeczna. Jej uczestnikami byli seniorzy, a tematem debaty było bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym, zagrożenia ze strony oszustów oraz omówienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda.

Debata, która odbyła się wczoraj, była kolejną debatą społeczną w tym roku, zorganizowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Odbyła się ona dzięki współpracy z Ostrowskim Uniwersytetem III Wieku.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski. Spotkanie dotyczyło w całości bezpieczeństwu seniorów pieszych w ruchu drogowym, seniorów narażonych na działania oszustów, oraz omówieniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda.

Nadkom. Krzysztof Kula omówił i przypomniał seniorom o zagrożeniach związanych z działaniami oszustów, złodziei mieszkaniowych, natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp.sztab. Henryk Kucharski omówił temat bezpieczeństwa na drogach, szczególnie jeśli chodzi o niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Po wystąpieniach policjantów rozpoczęła się dyskusja na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania. Pytania od uczestników debaty dotyczyły nie tylko przepisów ruchu drogowego ale również niebezpiecznych miejsc na drogach.

Wszystkie uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń zostały odnotowane przez funkcjonariuszy i zostaną zweryfikowane podczas codziennych służb.