Zajęcia z policyjnej musztry - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z policyjnej musztry

Data publikacji 11.10.2018

Uczniowie klas o profilu prawno- policyjnym z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim spotkali się z policjantami Wydziału Prewencji ostrowskiej Komendy. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy zajęcia obejmowały tematykę z zakresu policyjnej musztry.

Tematem dzisiejszego spotkania z uczniami klas prawno-policyjnych ostrowskiego ekonomika były zasady musztry policyjnej zarówno w teorii jak i w praktyce, jak również zapoznanie z pracą policjanta Wydziału Prewencji. Zajęcia przeprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Jakuszkowiak wraz z sierż.sztab. Błażejem Wicenciakiem.

Młodzież ustawiała się w szyku a następnie wykonywała czynności związane z równaniem, odstępowaniem, łączeniem, a wszystko dodatkowo pod wydawane komendy przez policjantów.

Przeprowadzone ćwiczenia praktyczne pokazały, że opanowanie i utrzymanie szyków policyjnych nie jest prostą rzeczą, zwłaszcza w sytuacji napierającego, często agresywnego tłumu. Ćwiczenia pokazały też, że musztra uczy cierpliwości, pracy w zespole, a przede wszystkim dyscypliny.

Podczas takich wizyty i rozmów z policjantami młodzież poznaje specyfikę pracy mundurowych i ma okazję skonfrontowania swoich wyobrażeń o zawodzie policjanta z rzeczywistością.